13 – 18 maj : ‘Urformer & fria rymder’

Posted in Tidigare utställningar i urval

13 – 18 maj : ‘Urformer & fria rymder’

Mitt bildspråk är halvabstrakt och går ofta i rött. Kanske har det att göra med att jag som ung bodde i Centralafrika – något som påverkat både min världsbild och mitt bildspråk. Rött som den afrikanska jorden. Kärnan i mitt skapande, jag sysslar även med musik och teater, rör sig ofta kring frågor om människans ursprung, civilisationens pris, och nutidens utmaningar. Vi står inte inför en undergång. Vi står inför en övergång. Detta är min övertygelse. En övergång till en ny berättelse om världen och människan. En berättelse där vi förstått att allt hänger samman. Men nuet behöver förstås i ljuset av historien. Först då får man syn på historiens återvändsgränder. Först då får man också syn på de möjligheter som finns i nuet och i framtiden. I allt mitt skapande är jag i någon mån politisk – men mer på ett filosofiskt, poetiskt och symboliskt plan.
Jag ingår i konstnärsgruppen Pikasså (www.pikassaa.se). Driver dessutom egen verksamhet där jag använder skapande i olika former för att belysa, och även försöka åstadkomma, möjligheter till en god utveckling (www.artpow.se).

/Ilona Bengts
Vernissage lördag 13 maj 12-19
Utställningen pågår till torsdag 18 maj
Välkommen!

 

Detta bildspel kräver JavaScript.