18 – 25 Aug : LOCUS

Posted in Tidigare utställningar i urval

18 – 25 Aug : LOCUS

WE SEE OBJECTS MOVE

WE MOVE OUR BODIES

WE FEEL OUR BODIES

BEING MOVED BY FORCES

 

 

Pågående konstnärlig process 2016 och utställning galleri Movitz 15-25/8 2016.

Konstnärerna Anita Berg och Sandra Mozard använder galleri Movitz som plattform (augusti 2016) för det gemensamma konstprojektet Locus. I en serie öppna sessioner mellan konstnärerna (& andra) på olika platser runt om i Stockholm, artikuleras metaforer av inre och yttre rörelser. Ett utvecklande av lyssnandet i olika kontexter. Utifrån att det meningsfulla finns i den som lyssnar, en stor kunskapskropp av erfaringar om rörelsen. I utställningen i galleriets lokaler (Hornsg 40) finns pågående utveckling samt olika verk som representerar konstnärernas parallella undersökningar inom PRE: LOCUS 2016, i form av skulptur, rörliga bilder, ljus, ljud, grafik samt en semipoetisk ljudmassa Soundi featuring tHe Bodybilderz som gästar live.

Torsdag 18:e aug introducerar konstnärerna projektet mellan kl 17 – 19

Öppettider övriga dagar kl 13 – 16

Finissage sker onsdag 24:e aug

Varmt välkommen!

 

Följ projektet på webben:

https://padlet.com/anitaberg1/locus

Konstnärernas sidor:

http://cargocollective.com/sbmozard

anita-berg.se

Kontakt:

070 629 02 83

072 73 77 640