28 Aug – 18 Sept: BOOM!

Posted in Tidigare utställningar i urval

28 Aug – 18 Sept: BOOM!

 

 

BOOM! är en kvinnoseparatistisk glasgrupp som har som mål att skapa nya förutsättningar för en feministisk plattform inom konsthantverket glas. Att hitta nya metoder att stärka framtidens glasscen där strukturer och normer inom dagens glastradition och synen på glas ska brytas. Vi är en grupp som tillsammans skapar mötesplatser där vi delar kunskap, erfarenhet och skapar ett rum där vi kan vara starka, utveckla idéer, utställningar och samarbeten. En plattform för att stärka kvinnor och att samverka på glasscenen.

Det finns ett behov av nya plattformar för kvinnor att visa, samarbeta och diskutera!

Det finns ett behov av en stärkt samverkan istället för att se varandra som konkurrenter!

Det finns ett behov av att kvinnor får plats! Det finns ett behov av att ändra strukturer inom glasscenen med en feministisk målsättning!

Konstnärer: Sara Lundkvist, Matilda Kästel, Nina Westman, Erika Kristofersson Bredberg, Ammy Olofsson

Läs mer om BOOM! på www.boomglass.com

www.ammyolofsson.com

www.ninawestman.se

www.erikakristoferssonbredberg.com

www.matildakastel.com

www.saralundkvist.com

 

Detta bildspel kräver JavaScript.