1 – 7 April: Katarina Wolf & Elisabeth Gothe

Posted in Tidigare utställningar i urval

1 – 7 April: Katarina Wolf & Elisabeth Gothe

 

 

 

Förra årets utställning ’Baksida fram’ på Galleri Movitz av konstnären och prästen Katarina Wolf blev mycket omtyckt och välbesökt. I Wolf’s uttryck går lekfullhet, fantasi och uppfinningsrikedom igenom som en röd tråd. Allt är direkt och utan tvekan, det impulsiva och barnets frihet är intakt och manifesteras gång på gång. Genom Katarina Wolf’s verk möter vi ett konstnärsskap som vrider och vänder på tingen och deras förgänglighet för att i en nästan skulptural bildprocess beröra skikt och idéer i oss och världen som är just motsatsen, dvs det oförgängliga.

Denna gång ställer Wolf ut tillsammans med konstnären Elisabeth Gothe. Elisabeth har en lång rad utställningar bakom sig och även offentlig utsmyckning och representation. Deras bildspråk är på ett sätt besläktade. Man anar minnesfragment i motiven, diffusa men med oerhörd närvaro. Som om minnet och dagdrömmen gått samman för att lösa upp tiden och bilda kärnan i deras respektive bildspråk.

 

Utställningen är uppdelad i två delar.

Den första delen: 4 – 10 Mars

Andra delen: 1 – 7 April

 

Välkommen!