Posted in Tidigare utställningar i urval

Antidepressiva

 

19 okt – 1 nov

 

Katarina Wolf är både konstnär och präst i svenska kyrkan.

Hennes konstnärskap kretsar kring existentiella frågeställningar och mysteriet vad det innebär att vara människa.

Hennes angreppssätt är aldrig bokstavligt i verkens utförande eller direkta tolkning. Det lekfulla och barnsliga genomsyrar hennes bildspråk och genom det understryker Wolf fantasins och trons ofrånkomlighet för att kunna ana en osynlig värld.

Katarina Wolf arbetar både med konventionella och okonventionella material och medium som utgångspunkt. Verken blir därför en fusion mellan dessa och de rör sig mellan målningen som idé och skulpturens rumslighet och materialitet. Vissa verk tenderar att bli som teaterscener med artefakter och figurer spelad av bortglömda bitar av förkastade ting som i en abstrakt pjäs får nya roller och innebörd, tolkad endast genom fantasin och lekfullheten hos betraktaren.

Varmt välkommen till utställningen Antidepressiva som vi öppnar dörrarna till lördag 20 okt kl 13.

Smygöppning för de nyfikna redan på fredagkväll 19 okt kl 17