Med början i Fisksätra

Med början i Fisksätra

5.2 – 12.2 Fisksätra Folkets Hus arrangerar en utställning i samarbete med Galleri Movitz med början 5 februari. Hösten 2016 beviljade Statens Kulturrådet stöd till Fisksätra Folkets Hus under projektet Med Början i Fisksätra. Mellan 2017-2019 har olika föreningar och individer byggt en ny kultur infrastruktur i och runt Fisksätra och Fisksätra Folkets Hus. Mellan 5 och 12 februari 2020 kommer Med Början i Fisksätra visas på Galleri Movitz. Vi kommer visa upp allt som här hänt under projektets gång. Det kommer vara fem föreningar, fyra partners och ett mobilt Folk Labb. Vi bjuder besökare på film, fotografi, workshops, musik och berättelse från en förort lika ingen annan. Ni kommer få möta Fisksätra Folkets Hus en religiöst och politiskt obunden ideell förening som arbetar i stadsdelen och ett av Nackas fyra kulturhus. Folk Lab stödjer individer och organisationer att etablera sig i ett hållbart samhälle. Vi skapar engagemang och struktur med stöd av samtida metoder inom omställning och ny digital teknik. Internationella festen är årlig i Fisksätra sen 1977, en festival med mat, musik, lek, konst, mode, poesi och teater. Mitt i Fisksätra är en ideell arbetsintegrerade social förening vars främsta syfte är att lyfta och stärkahemmasittande/långtidssjukskrivna kvinnor i det lokala samhället. Tjejtorsdag (TT) en separatistisk dag för att ge tjejer/kvinnor/dem som identifierar sig som tjejer en plats att skapa, mobilisera sig samt kunna uttrycka sig i Fisksätra. Jämställdhetsprojekt definiera mycket av de projekten Fisksätra Folkets Hus driver. Futebol dá força Fisksätra är ett fotbollsprojekt för unga tjejer i Fisksätra. Ung i Fiskis en förening som sedan 2016 aktivt jobbar för ungdomars bästa i Fisksätra och omnejd. Poesi Kollektivet har varit en viktig del av Med Början i Fisksätra. Inspirerad av Ortens Poet har unga poeter från Fisksätra arbetade med workshops, publicering och föreställningar. Lokal och Global utvecklingsgrupp en föreningsnod som bland annat anordnar Mat och Prat – kvällar. Ett tillfälle för boende och andra aktiva i området att mötas och diskutera. Under 2019 har Mat och Prat-idén sprit sig till andra stadsdelar och nätverket växer. Arabiska Teatern är den enda arabisktalande teatergrupp i Europa. De skapar teater på arabiska för 500 000 arabisktalande i Sverige. Lundahl & Seitl är pionjärer i en fördjupad anti-disciplinär praxis inom samtida konst och performance. Inom den så kallade ”sensoriska vändningen” för samtida konst, och deras verk berör på den perceptuella sidan av estetiska material och möten, betonade i individuella och delade upplevelser. Under sju dagar kommer Galleri Movitz visa vad vi skapat under 3 år av kulturell utveckling och samarbete. Programmet och information finns på pressvisning 5 februari kl. 14:00 Kontakt: Morgan Karlsson: Verksamhetschef 073-673 36 92 morgan@fisksatrafolketshus.se James Barrett: Projektledare 073-080 14 91...

Read More

Tom Rob

Tom Rob

15.2 – 20.2 Den gåtfulla konstnären Tom Rob befinner sig någonstans mellan att vara en street artist och fotograf. Grunden i hans uttryck är gatans och grafittikulturens direkta och snabba uttryck. Men genom kamerans lins, fotomontage och måleri föds sammansatta och mer komplexa bilder genomsyrad av symbolik och metaforer där platsen är utgångspunkten. Platserna han besökt, många förbjudna och slutna tangerar i Tom Rob’s bilder både vår historia och oss själva. Personerna i hans foton blir aktörer på en slags scen som utgörs av platsen. Och den slutgiltiga bilden är inte bara ett fångat ögonblick utan en berättelse sammanvävd av verkligheten och fantasin i en fri konstnärs inre. Vernissage lördag 15 feb kl. 11-17 Smygöppning fre 14 feb från kl 14 – 18 Sön – ons kl 11 – 17 Torsdag 20 feb kl 11 –...

Read More

Rhino Pop Up

Rhino Pop Up

21.2 – 23.2 Öppettider: Fre kl. 11-18 Lör-sön kl. 11-17 ....

Read More

Fågelfunktionsvariationer

Fågelfunktionsvariationer

Katarina Wolf 28.2 – 5.2 Katarina Wolf är konstnär och präst i svenska kyrkan. Hennes konstnärskap utgår från människans existentiella frågor. I hennes gestaltning och formspråk är det sköra och enkla inbegripit i alla verk och möter teologiska idéer på ett sätt som blir starkt och omedelbart. Utställningen ’Fågelfunktionsvariationer’ öppnar fredag den 28 februari kl.12 Varmt välkommen!

Read More

HÄNDER

HÄNDER

NEGAR DANESHPOUR 6.3 – 12.3 Jag vill berätta om händer, de fantastiska mirakulösa underverk som de är. Om händernas roll och deras övernaturliga egenskaper de har haft i människans historia. Händer som är ett sinnets verktyg och som förvandlar sinnets stora och lysande ambitioner till en underbar verklighet. Händer som skapat konst av alla slag. Skapare av enorma fantastiska, minnesvärda målningar och de som skapat eviga musikaliska stycken. Jag vill berätta om händer som påverkar. De som undertecknar fredsavtal. Om händer som har författat fantastisk litteratur. Händer som skrivit historien om människligheten. De som hjälper minnen. Eller de gröna händerna som får det att växa. De smekande och läkande händerna, redo att hjälpa i varje ögonblick. Händer som smeker bort sorg från kinderna och läker själen. Händer som vinkar för att säga farväl. Händer som verkar som en länk mellan de tysta kyss utan att säga ett ord. Allt detta är bevis nog för det mirakel som händer är och tydligt skäl till varför man bör berätta om dem. Däremot så finns det mycket att säga om de händers roll som kränker mänskliga rättigheter. De onda händerna färgade med oskyldiga människors blod! Ty de oskyldigas tysta död och ljudet av deras lidande och förtvivlan har aldrig skadat förtryckarnas händer. Denna serie foton tagna i 25 olika städer belyser aspekterna av olika utrymmen och platser och ännu viktigare, hjälper till att förklara de kulturella och ursprungliga sammanhangen för handens existentiella roll. Syftet med dessa foton, som inte är tagna på något annat än symboliska objekt i olika kontexter, är att skapa en mängd känslor och uppfattningar bildats av de ständigt föränderliga kontexter som påverkar betydelsen av vad som syns i sinnets öga och på detta sätt kan visa händers påverkan på människans liv. Med andra ord, detta arbete är en sammanställning av en femårsinsats för att leva upp historien om utbyte som sker mellan utrymme och platser och handens existentiella filosofi. För fotografen som först och främst ser sig själv som arkitekt, blir fotografi ett verktyg för konsolidering som leder till en bättre förståelse och uppskattning av rymden runt arkitekten. Fotografering kan på ett sätt definieras som en tvådimensionell översättning av ett tredimensionellt arkitekturutrymme. Liksom arkitektur, är fotografering en process. Den syftar till att fånga interaktionen mellan ljud och den fysiska formen för att förmedla ett budskap genom att fånga händelserna i en lekfull harmoni av form, ljus, struktur och färg. Utan tvekan kan fotografering lägga till en helt ny dimension i arkitekturens utrymme och det kräver ingenting annat än det djärva elementet av FANTASI! Öppettider: 6/3 Fredag 17-21 Vernissage 7/3 Lördag 11-20 8/3 Söndag 11-19 9-10-11/3 Måndag, Tisdag, Onsdag 13-19 12/3 Torsdag 10-13...

Read More