Posted in Tidigare utställningar i urval

Birds, burdons & freedom

8 – 14 Sep

Denna höst är Katarina Wolf aktuell med utställningen Birds, burdons & freedom

Och man kan tydligt ana en förändring mot det figurativa och måleriska i och med denna utställning, ett utforskande mot nya motiv och bilder men inom Wolf’s säregna uttryck och kreativa process.

Där lyhördheten för spontaniteten och det nyckfulla alltid verkar vara en utgångspunkt och något oerhört viktigt.

I Katarina Wolf’s konstnärsskap ställs det till synes lätta och lekfulla mot det till synes allra tyngsta

I verk som ibland gränsar till skulpturala utmanas stora begrepp som döden med frihet och lek,

inom idéens fyra hörn kan Wolf låta det existentiella få möta något så enkelt och trivialt som en utjänad plastsked.

Ett möte som blir poetiskt och rebelliskt på en och samma gång.

Vernissage fredag 8 sep