Med början i Fisksätra

Posted in Uncategorized

Med början i Fisksätra

5.2 – 12.2

Fisksätra Folkets Hus arrangerar en utställning i samarbete med Galleri Movitz med början 5 februari.

Hösten 2016 beviljade Statens Kulturrådet stöd till Fisksätra Folkets Hus under projektet Med Början i Fisksätra. Mellan 2017-2019 har olika föreningar och individer byggt en ny kultur infrastruktur i och runt Fisksätra och Fisksätra Folkets Hus.
Mellan 5 och 12 februari 2020 kommer Med Början i Fisksätra visas på Galleri Movitz. Vi kommer visa upp allt som här hänt under projektets gång. Det kommer vara fem föreningar, fyra partners och ett mobilt Folk Labb. Vi bjuder besökare på film, fotografi, workshops, musik och berättelse från en förort lika ingen annan.

Ni kommer få möta Fisksätra Folkets Hus en religiöst och politiskt obunden ideell förening som arbetar i stadsdelen och ett av Nackas fyra kulturhus.
Folk Lab stödjer individer och organisationer att etablera sig i ett hållbart samhälle. Vi skapar engagemang och struktur med stöd av samtida metoder inom omställning och ny digital teknik.
Internationella festen är årlig i Fisksätra sen 1977, en festival med mat, musik, lek, konst, mode, poesi och teater.
Mitt i Fisksätra är en ideell arbetsintegrerade social förening vars främsta syfte är att lyfta och stärkahemmasittande/långtidssjukskrivna kvinnor i det lokala samhället.
Tjejtorsdag (TT) en separatistisk dag för att ge tjejer/kvinnor/dem som identifierar sig som tjejer en plats att skapa, mobilisera sig samt kunna uttrycka sig i Fisksätra. Jämställdhetsprojekt definiera mycket av de projekten Fisksätra Folkets Hus driver. Futebol dá força Fisksätra är ett fotbollsprojekt för unga tjejer i Fisksätra. Ung i Fiskis en förening som sedan 2016 aktivt jobbar för ungdomars bästa i Fisksätra och omnejd.
Poesi Kollektivet har varit en viktig del av Med Början i Fisksätra. Inspirerad av Ortens Poet har unga poeter från Fisksätra arbetade med workshops, publicering och föreställningar.
Lokal och Global utvecklingsgrupp en föreningsnod som bland annat anordnar Mat och Prat – kvällar. Ett tillfälle för boende och andra aktiva i området att mötas och diskutera. Under 2019 har Mat och Prat-idén sprit sig till andra stadsdelar och nätverket växer.
Arabiska Teatern är den enda arabisktalande teatergrupp i Europa. De skapar teater på arabiska för 500 000 arabisktalande i Sverige.
Lundahl & Seitl är pionjärer i en fördjupad anti-disciplinär praxis inom samtida konst och performance. Inom den så kallade ”sensoriska vändningen” för samtida konst, och deras verk berör på den perceptuella sidan av estetiska material och möten, betonade i individuella och delade upplevelser.

Under sju dagar kommer Galleri Movitz visa vad vi skapat under 3 år av kulturell utveckling och samarbete. Programmet och information finns på

pressvisning 5 februari kl. 14:00
Kontakt:
Morgan Karlsson: Verksamhetschef 073-673 36 92 morgan@fisksatrafolketshus.se

James Barrett: Projektledare 073-080 14 91 james@fiskstrafolketshus.se