Posted in Tidigare utställningar i urval

HÄNDER

NEGAR DANESHPOUR

6.3 – 12.3


Jag vill berätta om händer, de fantastiska mirakulösa underverk som de är. Om händernas roll och deras övernaturliga egenskaper de har haft i människans historia.


Händer som är ett sinnets verktyg och som förvandlar sinnets stora och lysande ambitioner till en underbar verklighet. Händer som skapat konst av alla slag. Skapare av enorma fantastiska, minnesvärda målningar och de som skapat eviga musikaliska stycken.
Jag vill berätta om händer som påverkar. De som undertecknar fredsavtal. Om händer som har författat fantastisk litteratur. Händer som skrivit historien om människligheten. De som hjälper minnen. Eller de gröna händerna som får det att växa. De smekande och läkande händerna, redo att hjälpa i varje ögonblick. Händer som smeker bort sorg från kinderna och läker själen. Händer som vinkar för att säga farväl. Händer som verkar som en länk mellan de tysta kyss utan att säga ett ord.
Allt detta är bevis nog för det mirakel som händer är och tydligt skäl till varför man bör berätta om dem.
Däremot så finns det mycket att säga om de händers roll som kränker mänskliga rättigheter. De onda händerna färgade med oskyldiga människors blod! Ty de oskyldigas tysta död och ljudet av deras lidande och förtvivlan har aldrig skadat förtryckarnas händer.
Denna serie foton tagna i 25 olika städer belyser aspekterna av olika utrymmen och platser och ännu viktigare, hjälper till att förklara de kulturella och ursprungliga sammanhangen för handens existentiella roll. Syftet med dessa foton, som inte är tagna på något annat än symboliska objekt i olika kontexter, är att skapa en mängd känslor och uppfattningar bildats av de ständigt föränderliga kontexter som påverkar betydelsen av vad som syns i sinnets öga och på detta sätt kan visa händers påverkan på människans liv. Med andra ord, detta arbete är en sammanställning av en femårsinsats för att leva upp historien om utbyte som sker mellan utrymme och platser och handens existentiella filosofi.
För fotografen som först och främst ser sig själv som arkitekt, blir fotografi ett verktyg för konsolidering som leder till en bättre förståelse och uppskattning av rymden runt arkitekten. Fotografering kan på ett sätt definieras som en tvådimensionell översättning av ett tredimensionellt arkitekturutrymme. Liksom arkitektur, är fotografering en process. Den syftar till att fånga interaktionen mellan ljud och den fysiska formen för att förmedla ett budskap genom att fånga händelserna i en lekfull harmoni av form, ljus, struktur och färg.
Utan tvekan kan fotografering lägga till en helt ny dimension i arkitekturens utrymme och det kräver ingenting annat än det djärva elementet av FANTASI!
Öppettider:
6/3 Fredag 17-21 Vernissage
7/3 Lördag 11-20
8/3 Söndag 11-19
9-10-11/3 Måndag, Tisdag, Onsdag 13-19
12/3 Torsdag 10-13 Finissage