Posted in Uncategorized

HÄNDER

6.3 – 12.3

 

Jag vill berätta om händer, de fantastiska mirakulösa underverk som de är. Händer som är ett sinnets verktyg och som förvandlar sinnets stora och lysande ambitioner till en underbar verklighet. Händer som skapat konst av alla slag. Om händer som har författat fantastisk litteratur.

Jag vill berätta om händer som påverkar. De som undertecknar fredsavtal. Eller de gröna händerna som får det att växa. Händer som smeker bort sorg från kinderna och läker själen. Händer som vinkar för att säga farväl. Händer som verkar som en länk mellan de tysta kyss utan att säga ett ord.

Denna serie foton tagna i 25 olika städer belyser aspekterna av olika utrymmen och platser och ännu viktigare, hjälper till att förklara de kulturella och ursprungliga sammanhangen för handens existentiella roll. Syftet med dessa foton, som inte är något annat än symboliska objekt, är att skapa en mängd känslor och uppfattningar bildats av de ständigt föränderliga kontexter som påver- kar betydelsen av vad som syns i sinnets öga och på detta sätt kan visa händers påverkan på männi- skans liv.

Med andra ord, detta arbete är en sammanställning av en femårsinsats för att leva upp historien om utbyte som sker mellan utrymme och platser och handens existentiella filosofi.
Fotografering kan på ett sätt definieras som en tvådimensionell översättning av ett tredimensionellt arkitekturutrymme. För fotografen som först och främst ser sig själv som arkitekt, blir fotografi

ett verktyg för konsolidering som leder till en bättre förståelse och uppskattning av rymden runt arkitekten. Utan tvekan kan fotografering lägga till en helt ny dimension i arkitekturens utrymme och det kräver ingenting annat än det djärva elementet av fantasi!!

/Negar Daneshpour