Posted in Tidigare utställningar i urval

Tom Rob

15.2 – 20.2

Den gåtfulla konstnären Tom Rob befinner sig någonstans mellan att vara en street artist och fotograf. Grunden i hans uttryck är gatans och grafittikulturens direkta och snabba uttryck. Men genom kamerans lins, fotomontage och måleri föds sammansatta och mer komplexa bilder genomsyrad av symbolik och metaforer där platsen är utgångspunkten.
Platserna han besökt, många förbjudna och slutna tangerar i Tom Rob’s bilder både vår historia och oss själva. Personerna i hans foton blir aktörer på en slags scen som utgörs av platsen.
Och den slutgiltiga bilden är inte bara ett fångat ögonblick utan en berättelse sammanvävd av verkligheten och fantasin i en fri konstnärs inre.

Vernissage lördag 15 feb kl. 11-17

Smygöppning fre 14 feb från kl 14 – 18

Sön – ons kl 11 – 17

Torsdag 20 feb kl 11 – 15