Er der unødigt støj på din arbejdsplads?

"
n

Kategori

Udgivet

29 jun, 2021

Er du en del af en arbejdsplads, hvor der er larm og generel dårlig akustik? Unødigt støj og dårlig akustik er et problem ved en del virksomheder, og det kan føre til et dårligt arbejdsmiljø. Derfor tilbyder Eurofins Miljø Luft støjmåling. Se mere på https://eurofinsmiljoluft.com/stoej/.

Arbejdstilsynets grænser for støj

Mange oplever støj på arbejdspladsen, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt det er generende for arbejdsmiljøet. Unødig støj er nemlig ikke for sjov, og netop derfor har arbejdstilsynet sat nogle grænser for, hvor meget støj der må være på arbejdspladser. For at tjekke op på om disse grænser overholdes, kan Eurofins Miljø Luft foretage målinger. Grænserne fra arbejdstilsynet lyder på, at der:

  • skal undgås unødig støjbelastning
  • ikke må være en støjbelastning på mere end 85 dB, der er vedvarende, uden medarbejderne har beskyttelse
  • er tale om et arbejdsrum, som er isoleret, så der udefra ikke er unødig larm
  • er acceptable arbejdsrum, som er isoleret. Dette gøres ved den korrekte indretning og ved materialer, der skal hjælpe

Et sundt arbejdsmiljø

Er du i tvivl om, hvorvidt støjen er uden for grænserne for, hvor meget støj der må være på en arbejdsplads? Eurofins Miljø Luft er godkendt af Miljøstyrelsen, så det er med at kontakte dem, så de kan udføre målinger af støjen. Er der ofte støjgener, kan det resultere i et dårligt arbejdsmiljø, der ikke kommer hverken medarbejderne eller arbejdspladsen til gode. Kontakt allerede i dag Eurofins Miljø Luft, så I kan få tjekket op på støjen på din arbejdsplads og have det gode arbejdsmiljø.